Utbildningsinformation


Vi utgår från följande styrdokument:
1. Skollagen (SFSD 2010:800)

2. Diskrimineringslagen

3. Skolverkets allmänna råd för förskolan (SKOLFS 2013, rev .2016)

4. Barnkonventionen

5. Läroplanen för förskolan (Lpfö18)

samt lokala handlingsplaner, strategier och regler

Läs den aktuella läroplanen här.

 

Brukarundersökningen:
Varje vår genomför Lidingö stad en brukarundersökning bland elever och föräldrar för att få veta hur de ser på verksamheten i stadens förskolor och skolor.

Ni föräldrar i förskolan får svara på en enkät som bygger på läroplanens mål och Lidingö stads mål för förskola och skola.

Era synpunkter är ett viktigt bidrag för att kunna utveckla och förbättra vår verksamhet. Ett annat syfte med undersökningen är att öka samverkan mellan hem och förskola.

Årets brukarundersökningen länkas här när den publicerats.

 

Arbete mot kränkande behandling och aktiva åtgärder mot diskriminering:
Förskolan har en tydlig plan mot diskriminering och kränkande behandling.
Föräldrakooperativet Mimers Källas plan för att främja likabehandling


Arbetsplan och värdegrund:
Läs den aktuella arbetsplanen baserad på Mimers värdegrund