Styrdokument

Vi utgår från följande styrdokument

1. Skollagen (SFSD 2010:800)

2. Diskrimineringslagen

3. Skolverkets allmänna råd för förskolan (SKOLFS 2013, rev .2016)

4. Barnkonventionen

5. Läroplanen för förskolan (Lpfö18)

samt lokala handlingsplaner, strategier och regler

Läs den aktuella läroplanen här.

Brukarundersökning

Varje vår genomför Lidingö stad en brukarundersökning bland elever och föräldrar för att få veta hur de ser på verksamheten i stadens förskolor och skolor.

Ni föräldrar i förskolan får svara på en enkät som bygger på läroplanens mål och Lidingö stads mål för förskola och skola.

Era synpunkter är ett viktigt bidrag för att kunna utveckla och förbättra vår verksamhet. Ett annat syfte med undersökningen är att öka samverkan mellan hem och förskola.
Läs gärna resultatet av senaste årets brukarundersökning för Mimers källa

Årsplan för aktiviteter

Varje år görs en årsplan med huvudsakliga aktiviteter för barn, pedagoger och föräldrar.
Läs den aktuella årsplanen här

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan har en tydlig plan mot diskriminering och kränkande behandling.
Föräldrakooperativet Mimers Källas plan för att främja likabehandling

Arbetsplan och värdegrund

Läs den aktuella arbetsplanen baserad på Mimers värdegrund