Verksamhetsdokument

Förskolans läroplan och skollagen

Förskolan har sedan 1998 en läroplan, LpFö98, som styr verksamheten. Där beskrivs:

  • förskolans värdegrund och uppdrag
  • mål och riktlinjer

Läroplanen reviderades i juli 2010. Samtidigt började skollagen gälla även för förskolan.
Läs den aktuella läroplanen här.

Brukarundersökning

Varje vår genomför Lidingö stad en brukarundersökning bland elever och föräldrar för att få veta hur de ser på verksamheten i stadens förskolor och skolor.

Ni föräldrar i förskolan får svara på en enkät som bygger på läroplanens mål och Lidingö stads mål för förskola och skola.

Era synpunkter är ett viktigt bidrag för att kunna utveckla och förbättra vår verksamhet. Ett annat syfte med undersökningen är att öka samverkan mellan hem och förskola.
Läs gärna resultatet av senaste årets brukarundersökning för Mimers källa

Årsplan för aktiviteter

Varje år görs en årsplan med huvudsakliga aktiviteter för barn, pedagoger och föräldrar.
Läs den aktuella årsplanen här

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan har en tydlig plan mot diskriminering och kränkande behandling.
Föräldrakooperativet Mimers Källas plan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering och kränkande behandling 2017-2018

Arbetsplan och värdegrund

Läs den aktuella arbetsplanen baserad på Mimers värdegrund