Mimers källas värdegrund

På Mimers Källa arbetar vi för att alla, barn och vuxna, ska få uppleva sitt egenvärde och känna sig lika behandlade. Detta oberoende av kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning eller funktionshinder. Vi har nolltolerans mot kränkande behandling och arbetar för att lära barnen känna omtanke, solidaritet, empati och tolerans mot barn liksom vuxna, djur och natur.

Uppdraget

En trygg och utmanande miljö och material som är både stimulerande och utmanande för barnen, i kombination med närvarande, lyssnande, deltagande, ledande och stöttande och medforskande pedagoger.

Riktlinjer

Pedagogerna planerar, genomför, dokumenterar, analyserar och utvärderar utbildningen. Att skapa varaktiga relationer och låta barnen vara med och påverka innehållet är viktigt. Liksom att stödja barnens språkliga och kommunikativa utveckling.

Strävansmål

Vi arbetar för att barnen ska få med sig så mycket som möjligt från Mimers Källa. Att de lämnar oss med kunskap och en nyfikenhet att lära sig mer. Här får de prova på nya saker och utveckla sina förmågor inom redan kända områden.

Rutiner för klagomål och förbättring

Skriftliga rutinerna för att ta emot och utreda klagomål