Föräldrajour

Vi använder oss av ett joursystem där våra medlemmar får hjälpa till i verksamheten. Joursystemet används i huvudsak vid oplanerad frånvaro, när det inte finns någon vikarie att tillgå eller om det av ekonomiska skäl inte är lämpligt att ta in en vikarie. Inför varje termin tilldelas varje vårdnadshavare jourdagar. För att inte försvåra rekryteringen av styrelsemedlemmar deltar styrelsemedlem inte i den löpande jouren.

En dag med jour innebär att utpekad vårdnadshavare (familjerna kan välja sinsemellan vilken av vårdnadshavaren som arbetar) ska vara tillgänglig om Mimers Källa har behov. Rektor meddelar jourfamilj per telefon så snart det är möjligt. Samtalet kan komma samma morgon.

Varje terminsslut görs en sammanställning av jourens utfall och ev. justering inför kommande termin. På så sätt att arbetade jourdagar leder till att färre dagar delas ut nästa termin jämfört med de familjer som inte arbetat sina jourdagar, i syfte att få ett så jämnt utfall som möjligt över tid.

Det går bra att byta jourdag med annan familj. Detta löser familjen på egen hand och uppdaterar listan i hallen.