Kontaktuppgifter

E-post: mimersk@gmail.com
Telefon: 073-6451199
Rektor: Petra Möller
Ordförande: Malin Anulf

Besöksadress/postadress

Föräldrakooperativet Mimers Källa
Torsvikssvängen 26
181 34 Lidingö