Välkommen till Mimers Källa!

Mimers Källa är en liten och mycket omtyckt förskola på Lidingö präglad av lustfyllda undervisningsupplägg, kreativt lärande och med trygghet i fokus. Vår fina förskola ligger i ett lugnt naturnära område i Torsvik. Vi har en inhägnad gård med lekstuga, sandlåda och lekfulla backar men också en stor allmänning precis utanför grinden och fina natursköna närområden att utforska med barnen.

Vår härliga allmänning utanför grinden som vi nyttjar dagligen. Lika fint oavsett årstid!


Och här i vinterskrud med en utsikt att drömma om.

Båten är en favorit hos många av barnen. Nedanför har vi vår egna pulkabacke där vi gärna åker stjärtlapp dagar som denna.

Verksamheten består av 25 barn och fem mycket engagerade och kompetenta pedagoger varav en rektor tillika förskollärare, en förskollärare och tre barnskötare.

Under en vecka på Mimers Källa får barnen ta del av en mängd aktiviteter. Det är alltifrån organiserad uteverksamhet, yoga, sång, musik och dans som uttrycksform, skapande, IKT, experiment, matematik, tal, skriv och läs, fri lek, gymnastik i riktig gympahall och skridskoskola på vinterhalvåret. Vi driver också ett flertal temaprojekt utifrån barnens intresse och inflytande.

Förskolan är ett föräldrakooperativ med nära samarbete mellan pedagoger och föräldrar. Föräldrarna är indelade i olika arbetsgrupper. Arbetsgrupperna skall underlätta arbetet för personalen i allt från att sätta upp hyllor i lokalen, bygga kreativa lekstationer utomhus och styra sociala aktiviteter till att joura vid personalens frånvaro.


Öppettider

Förskolan följer stadens riktlinjer för öppettider och rätt till omsorg. Öppettiderna anpassas efter den aktuella barngruppens behov inom ramtiden klockan 06.30-18.30.


Rutiner för klagomål och förbättring

Vid synpunkter på förskolan, kontakta rektor Petra Möller via e-post rektormimersk@gmail.com

Läs mer om skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål