Mimers Källa

Mimers Källa är en liten och mycket omtyckt förskola på Lidingö präglad av aktivitet, lärande och trygghet för barnen. Förskolan ligger i ett lugnt område intill grönområden, park och skog. För närvarande består förskolan av 25 barn och 5 mycket engagerade pedagoger. Engagemang, närvaro och ett positivt förhållningssätt är något som utmärker pedagogerna på Mimers Källa. Förskolan arbetar utifrån riktlinjerna i läroplanen för förskolan (LpFö-18). Förskolan är ett föräldrakooperativ med nära samarbete mellan pedagoger och föräldrar.

Under en vecka på Mimers Källa får barnen ta del av en mängd aktiviteter. Det är alltifrån organiserad uteverksamhet, yoga, sång, musik och dans som uttrycksform, skapande, IKT, experiment, matematik, tal, skriv och läs, fri lek, gymnastik i riktig gympahall och skridskoskola på vinterhalvåret. Vi driver också ett flertal temaprojekt utifrån barnens intresse och inflytande.

Processed with VSCOcam with s2 preset

Öppettider

Förskolans öppettider är 7.00-17.15.
Förskolan följer stadens riktlinjer för öppettider och rätt till omsorg. Öppettiderna anpassas efter den aktuella barngruppens behov inom ramtiden klockan 06.30-18.30.

Rutiner för klagomål och förbättring

Vid synpunkter på förskolan, kontakta rektor Ann-Sofie Lindberg på mimersk@gmail.com
Läs mer om skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål