Mimers Källa är en liten och omtyckt förskola på Lidingö präglad av aktivitet, lärande och trygghet för barnen. Förskolan ligger i ett lugnt område intill grönområden, park och skog. För närvarande består förskolan av 25 barn och 5 mycket engagerade pedagoger. Engagemang, närvaro och ett positivt förhållningssätt är något som utmärker pedagogerna på Mimers Källa. Förskolan arbetar utifrån riktlinjerna i läroplanen för förskolan (LpFö-98). Förskolan är ett föräldrakooperativ med nära samarbete mellan pedagoger och föräldrar.

Under en vecka på Mimers Källa får barnen ta del av en mängd aktiviteter.
Det är alltifrån organiserad ute-verksamhet,massage, sång och musik, skapande,
IKT, experiment, matematik, tal, skriv och läs, fri lek, gymnastik i riktig gympahall, och skridskoskola.
Samt temaprojekt utifrån barnens inflytande.

Processed with VSCOcam with s2 preset

 Öppettider
Förskolans öppettider är 7.00-17.00
”Verksamheten följer stadens riktlinjer för öppettider och rätt till omsorg.
Öppettiderna anpassas efter den aktuella barngruppens behov inom ramtiden klockan 06.30-18.30.”

Rutiner för klagomål och förbättring

Vid synpunkter på förskolan, kontakta förskolechef Ann-Sofie Lindberg på mimersk@gmail.com
Läs mer om skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål